TRANH THÊU THƯ PHÁP PHÚC LỘC THỌ MÓN QUÀ TẶNG CỦA LÒNG HIẾU THẢO

Tranh thêu phúc lộc thọ 1462

TRANH THÊU PHÚC LỘC THỌ MÓN QUÀ TẶNG CỦA LÒNG HIẾU THẢO Tranh thêu thư pháp phúc lộc thọ là ước nguyện tiêu biểu cho ba hạnh phúc lớn nhất của con người là Phúc là con cháu đầy đủ ngoan hiền. Lộc là tài lộc dồi dào, Thọ là sống lâu không bệnh tật và Phúc là đông con nhiều cháu hiếu thảo ngoan hiền. Bộ … [Read more...]