0372 141 868

DMCA.com Protection Status

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm Bồ Tát – Tranh thêu treo phòng thờ

By Tranh Thêu Tay Huế | TƯ VẤN TRANH THÊU

Jan 01

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm Thế Âm Bồ Tát (Quán Âm Bồ Tát )hôm nay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị thuộc bộ Tranh Thêu Phật. Cùng thể loại tranh thêu chân dung. Những bức tranh thêu Phật Bà Quan Âm này không chỉ làm “mê hoặc” các Phật tử. Những người theo đạo Phật, tín mộ Phật mà ngay cả những người bình thường cũng có thể cảm nhận được bình an và thanh tịnh trong tâm hồn.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm 01

Nhìn thấy được những bức thêu Phật Quan Âm Bồ Tát này thì xem như phật đang cạnh bên cứu độ cho ta. Tranh thêu Phật Bà Quan Âm có thể thay thế tượng Quán Thế Âm để thờ cúng. (cho những trường hợp không tiện cho không gian trưng bày hoặc vận chuyển tượng Phật Quan Âm) chứ không chỉ làm tranh trang trí nơi tôn nghiêm thờ tụng.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm 02

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm cũng là một món quà quý rất phù hợp dành làm quà tặng các ân nhân cao tăng đại đức. trù trì, hay quà công đức biếu các chùa tự.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm 03

Tích về Bồ tát có nhiều nhưng hôm nay giới thiệu đến quý vị một tích nổi tiếng là QUAN ÂM DIỆU THIỆN.

Quan Âm Bồ Tát được biết đến là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật. nhưng còn nguyện ở lại cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà Phật Tổ, v.v…Quyền pháp năng lực của Ngài cao siêu, chỉ sau phật Tổ Như Lai .

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm 04

Theo lời kinh Phổ Môn bất cứ là hạng nào trong chúng sanh. bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì được linh ứng và giải cứu ngay. Có khá nhiều truyền thuyết thực hư chuyện cứu độ của vị bồ tác này. Ngài dùng huyền diệu cứu vớt chúng sanh không biết bao nhiêu mà kể cho hết. hễ ai có niềm tin vào Ngài thì sẽ thấy được ứng nghiệm này.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm 05

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm 06

Nếu cầu Ngài với danh hiệu thuộc về một phân thân nào của Ngài thì Ngài xuất hiện y theo phân thân ấy để cứu độ. Theo kinh truyện để lại, Ngài phân thân giáng trần ba mươi ba kiếp. khi thì mượn xác nam nhi, khi thì làm thiếu nữ, khi thì ở vào cảnh quyền quý cao sang, khi thì vào hàng bần cùng cơ khổ, khi thì sanh làm đạo sĩ, khi thì làm tỳ khưu, hay bất kì một chúng sanh bình thường nào khác v.v…

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 07

Sự tích phật quan âm

Hiện nay đời còn truyền tụng hai kiếp giáng trần làm phụ nhơn của Ngài là: kiếp thứ 10 làm Thị Kính, kiếp chót làm công chúa  Diệu Thiện. Vị công chúa này, nguyên ở nước Hưng Lâm thuộc Ấn Độ, con vua Linh Ưu, niên hiệu Diệu Trang.. Nhà vua trị vì nước này  tên là Linh Ưu Trong nước Hưng Lâm cảnh tượng thái hòa là nhờ có vua hiền, tôi giỏi, bá tánh chuyên lo cày cấy, nông trang.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 08

Chánh thê của nhà vua là bà hoàng hậu Bửu Đức. Từ ngày nhà vua tức vị đến nay đã 40 năm rồi mà bà hoàng hậu chưa hạ sanh đặng vị hoàng tử nào. Thấy thế bà lấy làm buồn và xin nhà vua đi cùng bà lên núi Huê Sơn cầu tự. Núi Huê Sơn ở về hướng Tây. Trên núi ấy có một vị thần rất linh thiêng. Ai cầu chi thì đặng nấy. 

Vua nghe theo, một ngày kia quân gia rần rộ, xa giá nhắm Huê Sơn trực chỉ. Cầu tự xong về triều thì một ít lâu bà có thai và đến ngày sanh đặng một vị công chúa đặt tên là Diệu Thanh. Cách một ít lâu hoàng hậu lại hạ sanh một nàng công chúa tên là Diệu Âm và sau rốt sanh ra nàng công chúa Diệu Thiện .Vị công chúa thứ ba này ngày sau tu hành đắc đạo lấy hiệu là Quan Âm

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 09

 Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 10

Sự tích phật bà

Vì nhà vua không có con trai nên vua nhất định truyền ngai vàng lại cho một trong ba vị phò mã .Hai công chúa đầu là Diệu Thanh và Diệu Âm thì nhà vua đã đính hôn cho hai vị quan to nhất trong triều. Trái lại nàng công chúa thứ ba là Diệu Thiện thì cương quyết không chịu lấy chồng. và nhất định phế trần đi tu để thành chính quả. Nghe con quyết định như thế nhà vua nổi cơn thịnh nộ và buộc nàng Diệu Thiện phải tuân lệnh xuất giá.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 11

Thấy thế nàng mới xin vua cha nếu ý định nhà vua như vậy thì ít nữa xin cho nàng kết hôn với một thầy thuốc và thưa rằng: “Ý con là muốn cứu chữa hàng quan lại bất tài và ngu xuẩn. những tai nạn do sự nắng lửa mưa dầu, tuyết giá mà ra, những tính xấu xa ích kỷ về nhục dục, các tật nguyền, bịnh hoạn do sự già nua cằn cỗi mà ra, sự phân chia giai cấp, sự khinh rẻ kẻ nghèo và sự tư lợi.”

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 12

Nàng lại nói to lên rằng: “Chỉ có Đức Phật là được chứng quả bồ đề, minh tâm kiến tánh.” Nghe vậy nhà Vua lại càng tức giận thêm bèn hạ lệnh lột hết áo quần của công chúa và nhốt nàng vào hoa viên để bị đói lạnh mà chết. Công chúa không sờn lòng. Trái lại nàng cảm ơn vua cha đã phạt nàng như thế và chỉ vui tươi mà chịu khổ hình.

Tranh thêu phật bà quan âm

Các bà mệnh phụ được lệnh ra khuyến dụ nàng hồi tâm tuân ý thánh chỉ. Nàng khư khư một mực và nhất định vào chùa Bạch Tước ẩn tu, nhập thất tham thiền. Hay tin ấy nhà vua không cấm cản chi, đinh ninh rằng ra nơi ấy một ít lâu công chúa chịu không nổi với những nỗi khổ cực, sẽ chán nản mà về triều.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 13

Sự tích phật bà quan âm

Nơi Bạch Tước Tự có mật lệnh của nhà vua phải buộc nàng làm những công việc đê tiện, hèn hạ và mệt nhọc nhất hòng thay đổi tâm ý của nàng. Nhưng Nàng vẫn cúi đầu vâng chịu, không một tiếng than, là vì khi nàng làm phận sự có những hùm beo, chim chóc và thần thánh giúp sức. Biết được thế cho nên bà sư cụ chùa Bạch Tước mới cụ sớ về triều tâu vua mọi sự. Vua cha bèn nghĩ ra một chước cốt làm nàng kinh khủng bỏ chùa mà về đền.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 14

 Một bữa kia quân lính đến bao vây và phóng lửa thiêu chùa bốn mặt. Sư cụ và tất cả ni cô kinh tâm tán đởm chạy ngược chạy xuôi tìm phương tẩu thoát. Tiếng kêu trời kêu đất inh ỏi! Nàng Diệu Thiện điềm tĩnh như thường. Nàng chỉ lâm râm cầu Đức Phật mà nàng nguyện theo gương và xin Ngài đến cứu nàng.

Nàng bèn rút trâm cài đầu đâm vào họng và phun máu tươi lên không trung, tức thì mây kéo mịt mù, thiên hôn địa ám, mưa xuống như cầm chĩnh mà đổ. Bị đám mưa to các ngọn lửa đỏ ngất trời kia lần lần êm dịu rồi tắt. Thấy vậy quân chạy về phi báo. Nhà vua liền hạ lệnh bắt nàng và đưa về đền.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 15

Phật bà quan âm

Khi điệu nàng về tới, nhà vua dạy mở yến tiệc ca xang, bày một cuộc lễ hội thật lớn cốt để đem nàng trở lại quãng đời phong lưu khoái lạc. Nhưng các cuộc bài trí ấy cũng không hiệu quả gì và cho đến những điều hăm dọa ghép nàng vào tử hình cũng không thấm vào đâu. Cùng thế nhà vua mới hạ lệnh trảm quyết nàng và bảo quân lính điệu nàng khỏi đền mới hành hình. Thần hoàng bổn cảnh liền tâu sự ấy lên cho Ngọc Đế rõ.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 16

Đức Ngọc Đế hạ lệnh cho thần hoàng bổn cảnh giữ gìn hồn nàng đừng cho nhập địa phủ. Giờ hành hình đến, giám sát vừa giơ gươm lên thì sét đánh gươm gãy làm hai. Giám sát bỏ gươm rút giáo toan đâm thì giáo lại bị sét đánh tét làm hai. Giám sát chỉ còn một nước là xử giảo nàng (tức là thắt cổ). Đến giờ hành hình thì có một trận cuồng phong thổi tới, làm cho trời đất tối tăm mà chung quanh mình nàng thì hào quang hiện ra sáng rỡ.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 17

Thần bổn cảnh liền hóa ra một con hổ trắng, từ trong rừng xanh nhảy ra và tha nàng chạy thẳng vô núi. Những kẻ đi xem hoảng chạy tứ tung. Quan quân và giám sát ảo não muôn phần, lật đật về triều tâu vua mọi sự. Nhà vua không nao núng và lại cho rằng cọp tha thây là một sự trừng phạt nặng nề, gán thêm vào sự trừng phạt của nhà vua để phạt nàng về tội bất hiếu và tội bất tuân lệnh vua cha.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 18

Tranh thêu phật bà quan âm

Lúc này nàng mơ màng như thấy một giấc chiêm bao. cơ hồ như nàng đã lướt gió tung mây… Khi tỉnh lại nàng lấy làm lạ mà thấy mình ở vào một thế giới không nhật nguyệt, tinh tú, không núi non, không người, không loài vật.

Bỗng chốc nàng thấy hiện ra trước mắt một vị thanh niên mặc áo màu xanh dương, hào quang chói rạng. Vị ấy đến trước mặt nàng, tay cầm một tờ giấy dài và nói rằng: Mình vâng lệnh Diêm Chúa mời nàng xuống viếng Diêm Cung để thấy rõ ràng cảnh khốn khổ và những hình phạt mà kẻ có tội phải chịu sau khi chết.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 18

Nơi Diêm Cung mỗi khi nàng đi đến đâu nhờ sức thần thông và đức từ bi thuyết kinh của nàng các hồn bị giam cầm đều đặng cứu rỗi. và thoát khỏi ngục môn hầu tái kiếp trở lại trần gian. Thập Điện Minh Vương cũng ao ước đặng nghe nàng thuyết pháp. Chiều ý Mười Vua, nhưng nàng xin rằng sau cuộc ấy các hồn tội nhân đều đặng phóng thích.

Sau khi khoản ấy đã đặng các vua ưng thuận thì nàng mới dùng hết phép thần thông của nàng mà thuyết pháp. Trong nháy mắt chốn U Minh biến thành lạc cảnh. và các âm hồn đều đặng trở lại cõi trần. Thấy mười cõi U đồ đã trống trơn, Thập Điện Minh Vương mới lật đật phán rằng: “Mười điện chúng ta không quyền giam cầm vong hồn nàng Diệu Thiện.” Và tức khắc dậy đưa nàng trở lại nhân gian.

Tiếp câu chuyện sự tích phật bà quan âm

Khi tỉnh dậy nàng Diệu Thiện lấy làm bối rối chưa biết phải đi phương nào. Lúc ấy Đức Phật Thế Tôn hiện ra trên mây dạy nàng phải ra ở núi Phổ Đà. giữa Nam Hải thuộc cù lao Hương Đảo để tu thêm. Muốn đến đó phải trải qua ba ngàn dặm đường. Bởi thế, Đức Phật Thế Tôn mới ban cho nàng một trái bàn đào vườn Tây Vương Mẫu để nàng đỡ đói khát trong một năm và nhơn có đặng trường sanh. Nàng sắm sửa thượng trình. Thấy nàng sức yếu mà đường lại xa Đức Trường Canh Thái Bạch mới truyền cho thần bổn cảnh hóa ra con hổ, cõng đưa nàng ra nơi ấy. Thần bổn cảnh tuân lệnh và trong giây phút nàng đã đến Phổ Đà Sơn.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 21

Khi nàng tu đặng chín năm thì có một vị Phật Tiếp Dẫn đến cho các vị thần trấn Phổ Đà Sơn hay rằng nàng Diệu Thiện tu hành đạo pháp hiện nay cực kỳ cao siêu mà từ trước đến giờ chưa vị nào đạt được. Nàng đã đứng trên tất cả chư vị Bồ Tát và cai quản các đấng ấy. Hôm nay, ngày 19 tháng 02 chúng ta phải yêu cầu vị ấy nhận một địa vị cao thượng hơn để cứu rỗi và ban hạnh phúc cho quần sanh.” Sơn thần Phổ Đà Sơn bèn triệu tập tất cả các thần tiên, thánh phật vùng ấy đến chầu và xưng tụng công đức của vị Bồ Tát mới vừa chứng quả và từ nay người thường gọi là Quan Âm Như Lai, Quan Âm Nam Hải, Phật Tổ Phổ Đà Sơn.

Tranh thêu Phật Bà Quan Âm thêu theo yêu cầu 22

Tranh thêu phật bà quan âm

Tân Bồ Tát ngự trên tòa sen và tiếp kiến các đấng thiêng liêng đến bái kiến và khánh chúc. Lúc ấy chư thánh tiên mới định lựa một vị đồng tử để hầu Ngài. May đâu lúc ấy có một vị trẻ tuổi xưng là Hoàn Thiện nghĩa là người chỉ có đọc kinh mà đặng đức lành phép lạ. Thiện Tài đồng tử thú nhận rằng vì mồ côi cha mẹ chàng mới phát nguyện tu hành quy y Phật pháp nhưng chưa chứng quả. Nay nghe tin Nam Hải Phổ Đà Sơn có Bồ Tát ngự nên quyết chí vượt qua mấy muôn dặm đến đây để hầu Ngài và xin làm đệ tử.

Trước khi ưng chuẩn lời nguyện ấy, Đức Bồ Tát muốn thử tâm chí coi ra sao, Ngài bèn truyền cho sơn thần, thổ địa hóa làm ăn cướp đến vây đánh Phổ Đà Sơn. Riêng về phần Ngài thì Ngài giả dạng sợ sệt, kêu la cầu cứu và giả té xuống hố sâu. Thấy vậy Thiện Tài đồng tử chạy theo cứu thầy và nhảy luôn xuống hố. Vì quyền năng pháp lực chưa đặng cao cho nên đồng tử phải thiệt mạng. Bồ Tát liền dùng thần thông cứu tử. Khi đồng tử tỉnh dậy thì thấy một cái xác bên mình, Bồ Tát cho biết đó là xác phàm của đồng tử và hiện nay đồng tử đã bỏ xác phàm và nhập vào cõi thánh. Từ đó Thiện Tài đồng tử một lòng phụng sự Bồ Tát trong sự cứu độ chúng sanh.

Tranh thêu phật bà quan âm

Sau lại Đức Bồ Tát có thâu làm đệ tử nữ vị cháu gái của vua Nam Hải Long Vương tên là Long Nữ. Việc đã xảy ra như vậy. Ngày kia đệ tam thái tử con vua Long Vương hóa làm con cá, dạo chơi trên mặt biển, chẳng may vướng phải lưới của ông chài. Ông chài bắt cá ấy đem bán ngoài chợ. Ngự trên liên đài Bồ Tát biết rõ việc ấy, bèn sai Thiện Tài Đồng tử giả dạng thường dân đến mua cá ấy đem ra biển phía Nam thả.

Tranh thêu Phật Quan Âm 03

Nam Hải Long Vương nhớ ơn cứu tử con mình mới định dưng cho Bồ Tát một cục ngọc ban đêm chiếu sáng để giúp Ngài đọc sách không cần đèn, và dạy Long Nữ là con gái của đệ tam thái tử phải bổn thân đem ngọc đến dâng. Đến nơi dâng ngọc xong, Long Nữ rất cảm phục huyền năng và đức độ của Bồ Tát và cầu xin Ngài cho theo hầu Ngài cùng quy thuận Phật pháp. Bồ Tát ưng cho. Từ ấy Long Nữ đặng thâu làm đệ tử hiệp cùng với đồng tử Thiện Tài mà phụng sự Ngài.

Tranh thêu Phật Quan Âm 04

Tranh thêu phật bà quan âm

Từ khi Diệu Trang Vương dùng thuốc độc mà hại nàng Diệu Thiện thì nhà vua phải một chứng bệnh hết sức khổ sở.Thân thể nhà vua phải thúi tha đầy ung thư ghẻ chốc làm cho nhà vua nhức nhối đau đớn vô hồi. Đức Bồ Tát phóng đại quang minh biết rõ mọi sự. Nhà Vua lúc ấy hạ lệnh đăng bảng cầu danh y, Bồ Tát bèn giả dạng một nhà sư già đến xin chữa bệnh.

Khi đến trước mặt vua thì nhà sư bèn tâu phải kiếm cho đặng đôi mắt và một đôi cánh tay của thân nhân nhà vua mới trị đặng bệnh, nhưng mà phải ra núi Phổ Đà mới kiếm đặng hai món ấy. Vua liền phái hai vị quan cấp tốc đến Phổ Đà Sơn để tìm hai món vừa nói. Thấy vậy hai vị phò mã rất bất bình và âm mưu định giết nhà sư và sau đó thí vua mà soán ngôi.

Tranh thêu Phật Quan Âm 05

Bồ Tát rõ sự việc ấy và đã sai Thiện Tài đồng tử giả làm tên thị vệ hầu bên cạnh vua. Khi một tên quân của hai vị phò mã dâng cho vua một chén thuốc độc nói dối là của nhà sư dạy đem cho vua ngự thì tên thị vệ kia tiếp bưng chén ấy và sẵn tay làm đổ ngay xuống đất.

Đang lúc ấy một người lẻn vào phòng nhà sư để thích khách. Bồ Tát bèn dùng thần thông làm cho tên ấy tê liệt không còn hoạt động nữa và bị bắt trói. Cơ mưu bại lộ, hai vị phò mã vì sợ bị khổ hình nên đã uống độc dược tự tử.

Tranh thêu Phật Quan Âm 06

Tranh thêu phật bà quan âm

Hai vị công chúa phải tội liên can đều bị biếm vào lãnh cung đời đời cấm cố. Hai nàng mới ăn năn, noi gương em mình là Diệu Thiện lo tu hành. Khi hai nàng đã tấn hóa nhiều về con đường tu niệm thì Bồ Tát và Thiện Tài đồng tử hóa ra hai thớt tượng bạch mà đưa hai vị công chúa đến cảnh Phật Đài để tránh xa mùi tục lụy.

Tranh thêu Phật Quan Âm 07

Từ ngày hai vị sứ giả phụng mệnh nhà vua, tuôn mây lướt sóng trải biết bao khổ cực mới đến Phổ Đà Sơn, Thiện Tài đồng tử phụng lịnh Bồ Tát hiện ra tiếp rước. Hai sứ giả trình bày mọi sự rồi được đến yết kiến Bồ Tát. Bồ Tát Diệu Thiện ngồi trên liên đài bèn trao cho hai vị sứ giả con mắt bên tả và cánh tay bên tả của mình.

Việc xong sứ giả cáo tạ rồi hồi trào, và dâng lên cho vua và hoàng hậu hai món đã kiếm đặng. Hoàng hậu nhìn lên cánh tay tả thấy có nốt ruồi và sau khi nghe sứ giả tả dung mạo người đã cho nhà vua hai vật ấy thì quả quyết đó là con mình và đau đớn không ngần.

Tranh thêu Phật Quan Âm 08

Tranh thêu phật bà quan âm

Nhà sư bèn trộn hai món ấy với ít vị thảo dược rồi đem tất cả đắp lên nửa thân bên trái của nhà vua thì nhà vua tức khắc khỏi đau phía bên mặt. Thấy thế nhà sư bèn tâu vua xin sứ giả ra Phổ Đà Sơn tìm cho đặng con mắt phía tay mặt và cánh tay mặt. Sứ giả vâng lệnh ra đi, không bao lâu đem về dưng đủ hai món. Nhà sư cũng làm y như trước thì nửa thân bên phải của nhà vua khỏi ngay. Từ ấy vua Diệu Trang hoàn toàn lành bệnh.

Trong triều, ngoài quận ai ai cũng đồng biết rằng nhờ con chí hiếu là Diệu Thiện mà nhà vua mới khỏi bệnh ngặt nghèo. Sau khi khỏi chết vua cùng hoàng hậu cám ơn cứu tử. định ra Phổ Đà Sơn một chuyến để tạ ơn. Xa giá đăng trình gặp không biết bao là nguy nan, nhưng đều nhờ Bồ Tát dùng phép thần thông mà cứu khỏi.

Tranh thêu Phật Quan Âm 09

Tranh thêu phật bà quan âm

Đến nơi vua cùng hoàng hậu thấy Bồ Tát tọa thân trên liên đài mất cả hai mắt và hai tay. Nhìn biết là con mình nhà vua ăn năn xúc động vô cùng bèn quỳ xuống cầu nguyện cho con đặng sống. và lành lặng y hai con mắt và hai tay. Khẩn nguyện xong thì nhà vua và hoàng hậu thấy con mình hiện trước mắt. tay mắt đủ, hình dạng mạnh khỏe như xưa. Thấy phép thần thông vô biên của Bồ Tát vua cùng hoàng hậu nhất định lìa nơi điện ngọc đền vàng, lánh mình trần tục tìm đàng thiên thai.

»» Tranh thêu Phật Bà Quan Âm theo yêu cầu của chú Năm ở Tiền Giang

»» Vì sao chọn Tranh thêu tay Huế – Havina

Hotline: 0969 460 147 – 0946 354 357 (SMS, Zalo, Viber)
Email: info@tranhtheutayhue.com

Web: www.TranhTheuTayHue.com

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://tranhtheutayhue.com/ là vi phạm bản quyền.

Tranh thêu tay Huế

About the Author

Leave a Comment:

(34) comments

trần quang phúc Tháng Một 5, 2015

tranh thêu phật thật là tuyệt vời, nhìn những bức tranh mà cảm thấy bình an và thanh tịnh trong tâm hồn.chúc cty là ăn phát đạt nhé

Reply
trần quang phúc Tháng Một 5, 2015

nhìn những bức tranh thêu phật mà thấy lòng nhẹ nhỏng hắn, nhưngtheo em thì minh nên cho thêm nhạc không lời vào bài viết cho sinh động hihi…chúc cty thành công trong công việc

Reply
tran quang nhật Tháng Một 5, 2015

thật là một tuyệt tác của tranh thêu, nhưng bức tranh thêu phật nhìn như thật, rất có hồn, tranh thêu này mua về làm tranh trang trí và tôn thờ là ok luôn ak.tuyêt vời

Reply
nguyễn văn sáu Tháng Một 5, 2015

chào chị: những bức tranh bên chị thêu thât là tuyệt vời, không còn từ ngữ nào để diễn tả được vẻ đẹp của những bức tranh thêu phật này, good good… chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 12, 2015

  Hi anh Sáu !
  Thật vui vì được nhiều người ủng hộ và yêu thích sản phẩm bên mình tạo ra. Tranh thêu phật Quan Thế Âm Bồ Tác này ngoài tác dụng treo trang trí ở những nơi tôn nghiêm còn có thể thờ cúng thay tượng đó anh nhé. Chúc anh luôn an vui và thành đạt

  Thân ái
  Trần Thị Như Ý
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
nguyễn quang nhật Tháng Một 5, 2015

chào chị: tranh thêu phật bên chị đẹp lắm ak, em đã coi ở nhiều nơi nhưng không nơi nào đẹp như ở đây à, những bức tranh thêu phật rất có hồn, chắc hẳn đây phải là những bức tranh thêu được thêu từ những thợ thêu rất nhiều kinh nghiệm đúng không chị??? em chúc chị thành công trong công việc và thật nhiều sức khỏe nhé

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 12, 2015

  hi. cảm ơn em đã có lời khen ngợi. chúc em sức khoẻ thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi nào muốn sở hữu tranh thêu phật Bà Quan âm bồ tát thì cứ liên hệ với tranh thêu tay Huế nhé.
  trân trọng!
  Trần Thị Như Ý
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Bùi Văn Hùng Tháng Một 6, 2015

Chào chị,
Bài chia sẻ rất hay và tranh cũng rất đẹp.
“Những bức tranh thêu Phật Quan Thế Âm Bồ Tác này không chỉ làm “mê hoặc” các Phật tử, những người theo đạo Phật, tín mộ Phật mà ngay cả những người bình thường cũng có thể cảm nhận được bình an và thanh tịnh trong tâm hồn.
Nhìn thấy được những bức thêu Phật Quan Âm Bồ Tác này thì xem như phật đang cạnh bên cứu độ cho ta.”

Chúc chị luôn KHOẺ và THÀNH CÔNG trong cuộc sống.

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 12, 2015

  Chào anh Hùng!
  Chính xác là như vậy đó anh Hùng.Dù là một người theo đạo Phật tin vào Phật quan âm bồ tát hay không thì khi nhìn bức tranh thêu Phật bà quan âm vẫn thấy được sự ấm áp,bình yên, thanh tịnh trong tâm hồn. Nếu bạn không ở tôn giáo khách thì hoàn toàn có thể sở hữu tranh thêu phật bà quan âm treo ở những nơi trang trọng trong gia đình hoặc ngay phòng là việc của mình.
  Chúc anh ngày mới tốt lành

  Trân trọng!
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Nguyễn Thanh Phượng Tháng Một 6, 2015

Chào chị,

Em cảm thấy thật bình an khi ngắm những bức tranh của chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ.

“Nhìn thấy được những bức thêu Phật Quan Âm Bồ Tác này thì xem như phật đang cạnh bên cứu độ cho ta. Tranh Thêu Phật Quan Âm có thể thay thế tượng Quán Thế Âm để thờ cúng (cho những trường hợp không tiện cho không gian trưng bày hoặc vận chuyển tượng Phật Quan Âm ) chứ không chỉ làm tranh trang trí nơi tôn nghiêm thờ tụng.”

Chúc chị luôn sức khoẻ và thành công,

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 12, 2015

  Chào Phượng!
  Chính xác là như thế đó Phượng ơi. Tác dụng chính yếu của Tranh Thêu Phật Bà Quan Âm Bồ Tát là giúp cho người dùng tranh này bình yên và thanh thảng trong tâm hồn. Giúp họ an vui quên đi muồn phiền cuộc sống, giúp tăng niên tìn và tự tin trong mọi việc (vì trong suy nghĩ và tâm thức đã có Phật Bà Quan Âm phù trợ). Tranh thêu phật bà quan âm sẽ giúp cho ngôi nhà ấm áp nhẹ nhàn và tràng đầy may mắn.
  Chúc Phượng Luôn vui và nhiều may mắn

  Reply
Nguyễn Chí Thanh Tháng Một 6, 2015

Chào chị!
Tranh của chị làm đẹp qua´. Cho e hỏi bao nhiêu 1 bức vậy chị ?
Thanh cây cảnh
Caycanhtrongnha.com

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 12, 2015

  Chào anh Thanh!
  Tranh phật bà quan âm mà anh tham khảo ở đây đa số đã được bên tranh thêu tay Huế thêu rồi và bên em chụp lại bằng điện thoại thường nên hình ảnh nhìn không rõ và đẹp như bên ngoài. Vì đây là tranh thêu theo yêu cầu của từng khách hàng nên giá cũng sẽ tuỳ vào yêu cầu của khách hàng. Đây cũng là một lợi thế rất hữu ích cho khách hàng đặt tranh thêu theo yêu cầu tại Tranh Thêu Huế đó anh. Khách hàng có thể đặt thêu theo bất kì mẫu nào và kích thước nào mình muốn, thậm chí có thể yêu cầu chỉnh sửa chi tiết của mẫu để phù hợp vói ý thích của mình. Hoặc cũng có thể giao cho bên em một mẫu thêu nào mà anh thích thì bên em sẽ thêu theo mẫu đó. Vì Vậy giá của bức tranh thêu phật bà quan âm này có thể có giá từ vài triệu đến vài chục triệu cũng có (tuỳ vào khách hàng chọn mẫu nào và kích thước bao lớn, có yêu cầu gì đặc biệt thêm không…). Nếu anh muốn biết thêm thì xin hãy gởi mail hoặc liên lặc về số hotline thì bộ phận tư vấn sẽ tư vấn rõ giúp anh. Chúc anh luôn vui và gặp nhiều may mắn.
  Trân trọng !
  Trần Thị Như Ý
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Lê Thị Anh Thư Tháng Một 11, 2015

Chào Ý,

Nhìn những bức tranh thêu Bồ Tát gương mặt thật phúc hậu làm cho người xem có cảm giác an bình và thanh thản.

“Nhìn thấy được những bức thêu Phật Quan Âm Bồ Tác này thì xem như phật đang cạnh bên cứu độ cho ta. Tranh Thêu Phật Quan Âm có thể thay thế tượng Quán Thế Âm để thờ cúng (cho những trường hợp không tiện cho không gian trưng bày hoặc vận chuyển tượng Phật Quan Âm ) chứ không chỉ làm tranh trang trí nơi tôn nghiêm thờ tụng.”

Cảm ơn bài chia sẻ của Ý

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 12, 2015

  HI chị
  Tạo nên sự yên bình tĩnh tâm, làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi tâm hồn lo lắng bất an dậy sóng chính là tác dụng của Tranh Thêu Phật Quan Thế Âm Bồ Tác đó chị. Không chỉ thế nếu chúng ta có đủ niềm tin và Phật Quan thì điều kì diệu cũng sẽ tới và mọi điều an lành như mong muốn . Chúc chị mọi điều tốt lành như ý

  Trân trọng
  Trần Thị Như Ý
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Tấn Long Tháng Một 12, 2015

Hi Như Ý,
mình thấy bài viết rất hay, những hình chụp thật đẹp. Mình muốn hỏi đặt mua cho 1 người thân ở nước ngoài, không biết bên bạn làm trong thời gian bao lâu và có thể chuyển gởi ra nước ngoài giúp mình được không?
Xin trả lời sớm!

Reply
Tấn Long Tháng Một 12, 2015

Hi Như Ý, mình thấy bài viết rất hay, những hình chụp thật đẹp. Mình muốn hỏi đặt mua cho 1 người thân ở nước ngoài, không biết bên bạn làm trong thời gian bao lâu và có thể chuyển gởi ra nước ngoài giúp mình được không? Xin trả lời sớm!

Reply
Trịnh Thị Chung Tháng Một 14, 2015

Chào chị!

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị. ” Nhìn thấy được những bức thêu Phật Quan Âm Bồ Tác này thì xem như phật đang cạnh bên cứu độ cho ta. Tranh Thêu Phật Quan Âm có thể thay thế tượng Quán Thế Âm để thờ cúng (cho những trường hợp không tiện cho không gian trưng bày hoặc vận chuyển tượng Phật Quan Âm ) chứ không chỉ làm tranh trang trí nơi tôn nghiêm thờ tụng.”
Chúc chị thành công hơn nữa!

Trịnh Thị Chung

Reply
Nguyễn Ngọc Thùy Trang Tháng Một 15, 2015

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã chia xẻ. Mình thích nhất là một đoạn trong bài viết: “Theo lời kinh Phổ Môn bất cứ là hạng nào trong chúng sanh, bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì được linh ứng và giải cứu ngay. Có khá nhiều truyền thuyết thực hư chuyện cứu độ của vị bồ tác này, Ngài dùng huyền diệu cứu vớt chúng sanh không biết bao nhiêu mà kể cho hết, hễ ai có niềm tin vào Ngài thì sẽ thấy được ứng nghiệm này.”. Yếu tố tâm linh luôn thiêng liêng và mang lại niềm tin cho chúng ta trong cuộc sống. Chúc bạn gặt hái thành công nhé!
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
://kemduongmat.com/

Reply
Tấn Long Tháng Một 15, 2015

“Quan Âm Bồ Tát được biết đến là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở lại cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà Phật Tổ, v.v…Quyền pháp năng lực của Ngài cao siêu, chỉ sau phật Tổ Như Lai”
Bức tranh được thêu theo hình ảnh đức Quan Âm chắc chắn sẽ mang phước lành cho gia chủ
Cảm ơn chi sẻ thú vị của Tranh thuê tay Huế. Sắp tới mình sẽ mua cho gia đình một bức tranhh này để chưng phòng khách đầu măm.

Reply
Nguyễn Thị Thu Hương Tháng Một 17, 2015

chào bạn!
cảm ơn những chia sẻ của bạn,mình rất thích”Tân Bồ Tát ngự trên tòa sen và tiếp kiến các đấng thiêng liêng đến bái kiến và khánh chúc. Lúc ấy chư thánh tiên mới định lựa một vị đồng tử để hầu Ngài. May đâu lúc ấy có một vị trẻ tuổi xưng là Hoàn Thiện nghĩa là người chỉ có đọc kinh mà đặng đức lành phép lạ. Thiện Tài đồng tử thú nhận rằng vì mồ côi cha mẹ chàng mới phát nguyện tu hành quy y Phật pháp nhưng chưa chứng quả. Nay nghe tin Nam Hải Phổ Đà Sơn có Bồ Tát ngự nên quyết chí vượt qua mấy muôn dặm đến đây để hầu Ngài và xin làm đệ tử”
chúc bạn thành công và hạnh phúc

Reply
Trần Phong Tháng Một 22, 2015

chào Ý
bài viết thật hay thật ý nghĩa,,
mình rất thích những bức tranh thêu về phật, hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ có 1 bức như vậy được treo tại nhà…!

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 23, 2015

  Chào anh Phong! Tranh thêu phật treo tại nhà sẽ giúp mang một nguồn năng lượng tốt cho ngôi nhà, từ đó những điều lành, may mắn sẽ tới. Hàng ngày nhìn thấy bức tranh thêu Phật cũng sẽ giúp giải phiền muộn lo lắng, tâm tịnh và an lành. Từ đó, lời nói hành động và tâm của mình cũng sẽ được chuẩn hơn, bớt tham sân si và buôn xả. Ngoài ra tranh Phật cũng là một món quà tặng quý giá cho những ai có lòng mộ đạo và yêu mến đức Phật. Chúc anh ngày mới thật vui vẽ và đầy năng lượng nhé. Khi nào anh cần tư vấn về tranh thêu Phật thì hãy liên hệ với bên em nhé.
  Trân trọng!
  Trần Thị Như Ý
  chủ sáng lập cty CP Tranh Thêu Tay Huế
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Trần Quang Nhân Tháng Một 22, 2015

Chào Như Ý
Cảm ơn vì những chia sẻ hữu ích của bạn trong bài viết. Mình sẽ chia sẻ bài viết này cho bạn bè của mình. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều bạn viết hữu ích như vậy nữa.
Chúc bạn thành công.

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 23, 2015

  Chào Nhân! Cảm ơn Nhân đã quan tâm đến Tranh Thêu Tay Huế. Tranh thêu Phật có tác dụng rất tích cực trong việc cân bằng và tĩnh tâm, giúp cuộc sống an lành và tự tại. Tranh thêu Phật có nhiều người yêu thích vì lòng kính yêu của mọi người đến Phật và vì những đường chỉ mượt mà thanh thoát được chính người thợ thêu Huế nhiệt Huyết và tài tình tạo nên. Huế được xem như là đất Phật vì xưa kia Phật Giáo đã thịnh hành ở đất này từ lâu. Cũng vì thế mà tranh thêu Phật do thợ thêu Huế thêu ra không chỉ đơn thuần là chỉ thêu, là một bức tranh thêu thường. Nó chuyên chở được thần sắc và trang nghiêm, bao la đức độ của đức Phật. Chúc anh nhiều sức khoẻ và an lành!
  Trân trọng!
  Trần Thị Như Ý
  chủ sáng lập cty CP Tranh Thêu Tay Huế
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Võ Thị Thu Thủy Tháng Một 22, 2015

Chào bạn Như Ý
thật sự mình rất thích những bức tranh như vậy..những bức tranh đầy tính nghệ thuật và ý nghĩa

Chúc bạn thành công.

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 23, 2015

  Chào chị Thuỷ! Tranh thêu Phật giúp tâm hồn nhẹ nhỏm an lành và đặc biệt ý nghĩa với những ai tin yêu đức Phật đó chị. Chúc chị luôn vui và Hạnh Phúc.
  Trân trọng!
  Trần Thị Như Ý
  chủ sáng lập Cty CP Tranh Thêu Tay Huế
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Hồ Ngọc Hoa Tháng Một 22, 2015

Chào Như ý
mình rất thích tranh về Phật ..mình không thể hiểu hết ý nghĩa về nó..nhưng qua bài viết này mình cũng đã ngộ ra không ít điều
Chúc bạn thành công và nhiều sức khỏe.

Reply
  Tranh Thêu Tay Huế Tháng Một 23, 2015

  Chào chị Hoa! E cũng là một người theo đạo Phật nhưng cũng như chị nếu nói hiểu về Phật pháp nói chung thì biển học mênh mông lắm, em cũng chỉ biết tí ít hạn hẹp. Tuy có tranh thêu phật thì cũng yêu thích nên cũng có tìm hiểu nhiều hơn. Tranh thêu phật không chỉ để trang trí bình thường mà còn để thờ tụng. Treo tranh phật sẽ giúp chúng ta an lòng và thanh tịnh hơn trong tâm hồn. Em cũng chúc chị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
  Trân trọng!
  Trần Thị Như Ý
  chủ sáng lập cty CP Tranh Thêu Tay Huế
  http://tranthinhuy.com/

  Reply
Phạm Thế Ngọc Tháng Hai 13, 2015

Chào chị!

Câu chuyện của phật quan âm thật hay. và những bức tranh thật đẹp. em cũng hay đi chùa, nhưng ít biết được câu truyện của phật như thế! Cảm ơn chị và chúc chị thành công.

Reply
tham my vien nang nguc Tháng Ba 17, 2015

What tham my vien nang nguc Industry Experts Might Coach You On

Reply
AnhTuyet Tháng Tám 10, 2015

em muốn thêu 1 bức bao gồm tây phương tam thánh trên bức tường nhà em và thể phụng thờ luôn> Vậy chỉ có thể cho em xem mẫu và khi chọn xong em sẽ báo kích thước tranh và chỉ báo giá cho em nhá

Reply
Add Your Reply

Leave a Comment: